Dla naszych pacjentów nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizuje:
1. Szpital Miejski SPZOZ 
ul. Starowiejska 15, Siedlce

tel. 25 644-68-95

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 18:00 – 08:00 
sobota – niedziela: całodobowo 

2. Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, Siedlce 

tel. 25 640-33-32

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 18:00 – 08:00 
sobota – niedziela: całodobowo 

2. RM-Meditrans
ul. Terespolska 13, Zbuczyn

tel. 25 641-69-00

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 18:00 – 08:00 
sobota – niedziela: całodobowo 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

Dyżurujący lekarz udziela porad: 
• w warunkach ambulatoryjnych, 
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), 
• telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: 
• nagłego zachorowania; 
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 


REJESTRACJA OGÓLNA: 

tel. 25 633 36 56

ul. Rynkowa 4, 08-110 Siedlce


GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – piątek 
08:00 – 18:00 

1. Szpital Miejski SPZOZ,
ul. Starowiejska 15, Siedlce
tel. 25 644-68-95

2. Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, Siedlce 
tel. 25 640-33-32

3. RM-Meditrans
ul. Terespolska 13, Zbuczyn
tel. 25 641-69-00

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – piątek:
18:00 – 08:00 

sobota – niedziela:
całodobowo